Kursy prowadzone są przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego
"Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej".

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej
przez gminę Płock pod numerem 188 (pobierz).

 

Ofertę naszą adresujemy szczególnie do osób, które chcą:

  • zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w obrębie zawodów: asystent ds. rachunkowości, księgowy (samodzielny), specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds. wynagrodzeń , specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  • zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, płac, prawa podatkowego, prawa pracy i prawa gospodarczego,
  • uzyskać tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego
  • przygotować się do egzaminów państwowych na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, na doradcę podatkowego oraz na biegłego rewidenta


I. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH

(CERTYFIKACJA ZAWODU)

1. KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI (STOPIEŃ I)

2. KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) – SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI (STOPIEŃ II)

3. KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH (STOPIEŃ III)


II. KURSY
DOSKONALĄCE WIEDZĘ KSIĘGOWYCH I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ PODATKAMI

4. KURS "PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE"


III. KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC

5. KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE"

6. KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

7. KURS "SPECJALISTA DS. KADR - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

 

Działalność Placówki reguluje Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego (pobierz)

wraz z załącznikami (numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5 - ogólne warunki świadczenie usług szkoleniowych).

 

 KOMISJA EGZAMINACYJNA ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

 

 RODO i Polityka Prywatności

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej jako zarejestrowana w gminie Płock niepubliczna placówka oświatowa (nr 188K) ma prawo do wydawania zaświadczeń ukończenia kursu zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 622).

Zajęcia prowadzone są w Płocku w salach wykładowych Oddziału Terenowego w Płocku przy ul. Nowy Rynek 8 lok. 20. Wszystkie sale wyposażone są w klimatyzację oraz niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt dydaktyczny.

 

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą na adres Biura Oddziału ( 09 – 402 Płock, ul. Nowy Rynek 8 lok. 20 ),
faxem ( 024 262 67 62 ) lub e–mailem ( biuro.plock@skp-ow.com.pl ).

Opłaty za poszczególne kursy należy wpłacać na nasze konto:

PKO BP Nr 14 1020 1042 0000 8402 0350 8819

 

O pierwszeństwie uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy wpłatach indywidualnych istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia (osoby fizyczne), którzy co najmniej jeden rok należą do organizacji i mają na bieżąco opłacone składki, osoby kontynuujące naukę na kursach wyższych organizowanych przez nasz Oddział oraz firmy zgłaszające więcej niż 3 osoby  korzystają ze zniżki przy odpłatności za kursy.

Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości - Płock

poniedziałki i środy
w godzinach 16:30 - 19:45

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 02-09-2019

Newsletter


Bądź na CZASIE. Zapisz się, aby otrzymywać informacje o naszych szkoleniach i kursach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie: www.skp-ow.com.pl/klazula-informacyjna-marketing

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top