Wyszukiwarka

Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości - Płock

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: wtorki i czwartki w godzinach 16:30 - 19:45
 • Termin rozpoczęcia: 20-11-2018
 • Termin zakończenia: 27-06-2019
 • Koniec zapisów: 20-11-2018
 • Wykładowcy: Giszczak Joanna, Krupińska Irena

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym, posiadające wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • rachunkowość finansową, rachunek kosztów i wyników oraz sprawozdawczość finansową,
 • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy.

Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych
w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat specjalisty ds. rachunkowości z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
3200,00
(dla członków Stowarzyszenia – 2880,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 3040,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 800,00 zł
 • rata 2: 800,00 zł
 • rata 3: 800,00 zł
 • rata 4: 800,00 zł

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top