Wyszukiwarka

Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości - Płock

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: poniedziałki i środy w godzinach 16:30 - 19:45
 • Termin rozpoczęcia: 02-09-2019
 • Termin zakończenia: 25-03-2020
 • Koniec zapisów: 02-09-2019
 • Wykładowcy: Olszewska Celina , Pawłowski Sławomir

Pozostałe terminy

 • Zobacz 18-10-2019: piątek / sobota piątek (16:30 - 19:45) sobota (9:00 - 16:00)
 • Zobacz 19-11-2019: wtorki i czwartki w godzinach 16:30 - 19:45

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym, posiadające wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • rachunkowość finansową, rachunek kosztów i wyników oraz sprawozdawczość finansową,
 • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy.

Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych
w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Dodatkowe informacje

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2019 roku wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3.100,- zł.(dla członków Stowarzyszenia – 2.790,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 2.945,00 zł.)


W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat specjalisty ds. rachunkowości z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Zainteresowani uczestnicy kursu będą mogli uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych z użytkowania programów finansowo-księgowych firmy Sage.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
3100,00
(dla członków Stowarzyszenia – 2790,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2945,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 800,00 zł
 • rata 2: 800,00 zł
 • rata 3: 800,00 zł
 • rata 4: 700,00 zł

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top