Wyszukiwarka

Kurs dla kandydatów na głównych księgowych - Płock

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo - księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • zaawansowaną rachunkowość finansową,
 • rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • analizę sprawozdań finansowych,
 • wybrane zagadnienia podatkowe,
 • zarządzanie informacją IT.
Program kursu obejmuje 212 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Grażyna Golat - biegły rewident
 • Pani Celina Olszewska - biegły rewident

Dodatkowe informacje

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2019 roku wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3.700,- zł.(dla członków Stowarzyszenia – 3.330,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 3.515 zł.)

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat głównego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
3700,00
(dla członków Stowarzyszenia – 3330,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 3515,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 950,00 zł
 • rata 2: 950,00 zł
 • rata 3: 950,00 zł
 • rata 4: 850,00 zł

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top