Wyszukiwarka

Kurs "Kadry i płace w praktyce" - Płock

 • Kategoria: KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC
 • Tryb: wtorki i czwartki w godzinach 16:30 - 19:45
 • Termin rozpoczęcia: 16-10-2018
 • Termin zakończenia: 12-03-2019
 • Koniec zapisów: 16-10-2018
 • Wykładowcy: Pilichowska Anna

Pozostałe terminy

 • Zobacz 11-01-2019: piątek / sobota piątek (16:30 - 19:45) sobota (9:00 - 16:00)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • prawo pracy;
 • naliczanie wynagrodzeń;
 • płace;
 • ubezpieczenia społeczne;
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • międzynarodowe prawo podatkowe w zakresie dochodów osobistych;
 • program PŁATNIK.

Program kursu obejmuje 132 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pan Tomasz Fuksiński
 • Pani Anna Pilichowska - wykładowca z zakresu płac
 • Pani Alina Serwach - wykładowca z zakresu prawa
 • Pani Hanna Wilgocka

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacje zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2018 roku - 2.150,00 zł
(dla członków Stowarzyszenia 1.935,00 zł., dla osób kontynuujących naukę - 2.042,00 zł)

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2150,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1935,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2042,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 550,00 zł
 • rata 2: 550,00 zł
 • rata 3: 550,00 zł
 • rata 4: 500,00 zł

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top