Wyszukiwarka

Kurs "Kadry i płace w praktyce" - Płock

 • Kategoria: KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC
 • Tryb: piątek / sobota piątek (16:30 - 19:45) sobota (9:00 - 16:00)
 • Termin rozpoczęcia: 11-10-2019
 • Termin zakończenia: 03-04-2020
 • Koniec zapisów: 11-10-2019
 • Wykładowcy: Pilichowska Anna

Pozostałe terminy

 • Zobacz 19-11-2019: wtorki i czwartki w godzinach 16:30 - 19:45
 • Zobacz 03-02-2020: poniedziałki i środy w godzinach 16:30 - 19:45
 • Zobacz 06-03-2020: piątek / sobota piątek (16:30 - 19:45) sobota (9:00 - 16:00)

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • prawo pracy;
 • naliczanie wynagrodzeń;
 • płace;
 • ubezpieczenia społeczne;
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • program PŁATNIK.

Program kursu obejmuje 132 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pan Tomasz Fuksiński
 • Pani Anna Pilichowska - wykładowca z zakresu płac
 • Pani Alina Serwach - wykładowca z zakresu prawa
 • Pani Hanna Wilgocka

Dodatkowe informacje

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2019 roku wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.150,- zł.(dla członków Stowarzyszenia – 1.935,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 2.042,50 zł.)


W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacje zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2150,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1935,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 2042,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 550,00 zł
 • rata 2: 550,00 zł
 • rata 3: 550,00 zł
 • rata 4: 500,00 zł

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top