Wyszukiwarka

Kurs podstaw rachunkowości - Płock

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: piątek / sobota piątek (16:30 - 19:45) sobota (9:00 - 16:00)
 • Termin rozpoczęcia: 27-09-2019
 • Termin zakończenia: 25-01-2020
 • Koniec zapisów: 27-09-2019
 • Wykładowcy: Giszczak Joanna

Pozostałe terminy

 • Zobacz 15-10-2019: wtorki i czwartki w godzinach 16:30 - 19:45
 • Zobacz 14-01-2020: poniedziałki i środy w godzinach 16:30 - 19:45

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • ogólne zasady księgowości z elementami prawa podatkowego,
 • podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw.

Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcą wiodącym w zależności od grupy jest:

 • Pani Joanna Giszczak - biegły rewident
 • Pani Irena Krupińska - wykładowca rachunkowości
 • Pani Justyna Lesiuk - wykładowca rachunkowości

Dodatkowe informacje

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 31 sierpnia 2019 roku wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.650,- zł.
(dla członków Stowarzyszenia – 1.485,- zł, dla osób kontynuujących naukę – 1.567,50 zł.)


W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Słuchacze kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1650,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1485,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1567,50 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

3 raty

 • rata 1: 550,00 zł
 • rata 2: 550,00 zł
 • rata 3: 550,00 zł

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top