Wyszukiwarka

Inwentaryzacja w ujęciu rachunkowym i podatkowym - Płock

 • Kategoria: Rachunkowość
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 03-12-2018
 • Koniec zapisów: 03-12-2018
 • Wykładowcy: Dębska Joanna

Program

Wykładowca: Joanna Dębska – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podstawy prawne przeprowadzenia inwentaryzacji - ustawa o rachunkowości i inne akty prawa związane z prawidłowym przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji, w tym:
  • ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawa o podatku od towarów i usług.
 2. Etapy, metody i rodzaje inwentaryzacji, w tym m. in.:
  • etapy: przygotowanie prac, czynności inwentaryzacyjne, prace rozliczeniowe,
  • metody: spisu z natury, potwierdzenia salda, weryfikacji,
  • rodzaje: inwentaryzacja roczna, inwentaryzacja ciągła, inwentaryzacja okresowa.
 3. Inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki, w tym między innymi:
  • inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • inwentaryzacja zapasów,
  • inwentaryzacja aktywów pieniężnych,
  • inwentaryzacja rozrachunków.
 4. Dokumentacja inwentaryzacji, w tym m. in.:
  • zarządzenie wewnętrzne,
  • instrukcje,
  • arkusze spisowe,
  • protokoły,
  • wyjaśnienia.
 5. Ewidencja w księgach rachunkowych i podatkowych, koszty uzyskania przychodu i przychody podlegające opodatkowaniu oraz korekta podatku VAT w odniesieniu do:
  • niedoborów i szkód,
  • nadwyżek.
 6. Najczęściej popełniane błędy przy inwentaryzacji w poszczególnych etapach prac, w tym m. in.:
  • nieprawidłowe przygotowanie terenów spisowych,
  • nieprawidłowa organizacja przeprowadzania spisu z natury,
  • niekompletna dokumentacja inwentaryzacji.
 7. Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji, w tym m. in.:
  • rodzaje odpowiedzialności,
  • osoby odpowiedzialne,
  • dokumenty potwierdzające odpowiedzialność.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Płocku w godzinach 9.15 – 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top