Wyszukiwarka

Zmiany w podatkach dochodowych w 2018 roku - Płock

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 23-02-2018
 • Koniec zapisów: 23-02-2018
 • Wykładowcy: Tomala Katarzyna

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Przepisy uszczelniające system podatkowy w tym implementacja Dyrektywy Rady (UE)2016/1164
  1. Zmiany dotyczące podatkowych grup kapitałowych,
  2. Rozszerzenie zakresu tzw. klauzuli nieruchomościowej,
  3. Wyodrębnienie w podatku CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych i ustalenie zasad ustalania dochodu podatkowego z uwzględnieniem zasady rozdziału źródeł,
  4. Nowy limit ograniczający koszty podatkowe z tytułu odsetek,
  5. Limity zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów usług niematerialnych oraz kosztów korzystania z wartości niematerialnych i prawnych,
  6. Doprecyzowanie pojęcia wartości niematerialnych i prawnych,
  7. Szczególne rozwiązanie dotyczące opodatkowania nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości,
  8. Podatek dochodowy od osób fizycznych – amortyzacja majątku trwałego otrzymanego tytułem darmym
  9. Koszty finansowane z wyniku finansowego podatnika,
  10. Przeciwdziałanie nieodpłatnym transferom aktywów do podmiotów powiązanych,
  11. Ustalenie straty ze zbycia wierzytelności własnych,
  12. Ograniczenie korzyści podatkowych z pracowniczych programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych i instrumentach finansowych – zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Przepisy upraszczające i doprecyzowującego – regulacje dotyczące głównie małych i średnich przedsiębiorców.
  1. Nowa wartość niskocennych środków trwałych,
  2. Zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy (granica 1000 zł),
  3. Ograniczenie stosowania przepisów o cenach  transferowych i dokumentacjach podatkowych dla wybranych podatników,
  4. Doprecyzowanie zasad określania dochodów z programów motywacyjnych.
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych – nowa kwota wolna od podatku, wyższy limit kosztów  autorskich i inne
  1. Nowa kwota wolna od podatku i nowe kwoty zmniejszające podatek,
  2. Podwyższenie limitu kosztów autorskich i określenie podatników uprawnionych do kosztów autorskich
  3. Podwyższenie kwot zwolnień podatkowych dla świadczeń o charakterze socjalnym,
  4. Limity przychodów w zakresie opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z prywatnego najmu,
  5. Rozszerzenie zwolnień przedmiotowych i odliczeń od dochodu (w tym m.in. wygrane w grach hazardowych, finansowanie szkoleń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej, zmiany w uldze rehabilitacyjnej).
 4. Zmiany w zakresie ulgi na prace badawczo – rozwojowe
 5. Jednorazowa amortyzacja – wdrożenie rozwiązań wprowadzonych z dniem 12 sierpnia 2017 r. i porównanie dwóch systemów jednorazowej amortyzacji
Szkolenie prezentuje zmiany w podatkach dochodowych według stanu legislacji aktualnego na dzień szkolenia.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 361 ze zm.)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.),

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Terenowego w Płocku w godzinach 9.15 – 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top