Wyszukiwarka

Podatek CIT/PIT 2018 - Płock

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 06-03-2018
 • Koniec zapisów: 06-03-2018
 • Wykładowcy: Bugaj Ewelina

Program

Wykładowca: Ewelina Bugaj – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Najważniejsze (planowane) zmiany w podatku CIT/PIT od 2018 r.
  • Modyfikacja przepisów dotyczących unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (ControlledForeign Company - CFC).
  • Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK).
  • Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne handlowo-usługowe oraz budynki sklasyfikowane jako biurowe.
  • Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w zakresie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
  • Ograniczenie tzw. zwolnienia dla dywidend.
  • Wprowadzenie do ustawy o CIT nowego źródła przychodów - zyski kapitałowe.
  • Nowa kategoria przychodowa - przychody z tytułu nieodpłatnego przekazania rzeczy i praw.
  • Zmiany w zakresie możliwości zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.
  • Wprowadzenie limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do nabywanych usług niematerialnych.
  • Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
  • Strata z tytułu zbycia wierzytelności kosztem w kwocie netto.
  • Doprecyzowanie przepisów w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze zbycia wierzytelności oraz strat ze zbycia wierzytelności.
  • Zmiana zasad ustalania przychodów i kosztów przy podziale przez wydzielenie.
  • Podwyższenie kwoty umożliwiającej jednorazową amortyzację.
  • Ograniczenie w możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych / opłat licencyjnych w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych (m.in. znaki towarowe) przypadku, gdy kwota odpisów przekroczy przychód podmiotu zbywającego.
 2. Najistotniejsze zmiany w PIT.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Terenowego w Płocku w godzinach 9.15 – 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top