Wyszukiwarka

Podatek VAT 2018 - Kolejne nowelizacje i bieżące problemy podatnika VAT

 • Kategoria: Podatki
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 22-03-2018
 • Koniec zapisów: 22-03-2018
 • Wykładowcy: Pieprzyk Luiza

Program

Wykładowca: Luiza Pieprzyk - specjalista w zakresie podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. ZMIANY W VAT OD STYCZNIA I KWIETNIA 2018 R.
  • Kasy rejestrujące w 2018 r. - rewolucyjne zmiany dla podatników
   • Nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej
   • Zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów
   • Nowe obowiązki podatników użytkujących kasy rejestracyjne
   • Kiedy znikną kasy z kopią papierową
   • Grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej
  • JPK od 2018
   • JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców - komunikat MF
   • Nowa struktura JPK_VAT na 2018 r.
   • Nowe obowiązki dla podatników VAT w 2018 r. - elektroniczna ewidencja i deklaracje, JPK_VAT
   • Błędy w rozliczeniach JPK - anliza raportów MF
   • Korekta JPK_VAT od 2018 r.
  • Split payment, czyli system podzielonych płatności - kwiecień 2018
   • Na czym polega split payment
   • Kto będzie musiał mieć rachunek VAT
   • W jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT
   • Korzyści dla nabywców korzystających z zastosowania split payment
   • Korzyści dla dostawców korzystających z zastosowania split payment
   • Zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment
  • Przesłanki należytej staranności - ochrona interesów nabywcy i sprzedawcy
   • Należyta staranność w orzecznictwie sądów krajowych i ETS
   • Kryteria podmiotowo/formalne dla podatnika
   • Kryteria przedmiotowe/ekonomiczne dla podatnika
   • Kryteria związane z przebiegiem transakcji
   • Adresaci przesłanek należytej staranności
   • Zasady i proces wdrożenia w firmach
   • Niebezpieczeństwo nie stosowania się do zasad i konsekwencje prawne
  • Pozostałe zmiany 2018
   • Kto może być małym podatnikiem w 2018 r.
   • Nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów - ostrzeżenie MF
   • Kiedy zarządzający firmą jest podatnikiem VAT - interpretacja ogólna
   • Firmy częściej poniosą odpowiedzialność karną
   • Pakiet Konstytucji Biznesu - ułatwienia dla nowych firm
   • Zawieszanie działalności gospodarczej bardziej elastyczne - zmiany od 1 marca 2018 r.
   • Fiskus udzieli informacji o kontrahencie
   • Będzie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
   • NOWOŚĆ - 40 tys. zł grzywny za niezłożenie deklaracji VAT
   • Ułatwienia przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz usprawnienie działania sądu rejestrowego
   • Deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej
   • Działalność nierejestrowa w Konstytucji biznesu
   • Nie będzie deklaracji podatkowych VAT
   • Powstanie lista krajów, które nie współpracują podatkowo
   • Nowy wykaz MF podatników wykreślonych z rejestru oraz tych, którym odmówiono rejestracji - kontrowersje zmian
   • Aspekty dowodów potwierdzających transakcje sprzedaży zakupu w podatku VAT - NOWE WYMOGI 2017/2018
 2. Problemy podatnika VAT 2018
  • Odwrotne obciążenie problematyczne dla przedsiębiorców
   • Odwrotne obciążenie w budownictwie - przegląd najnowszych interpretacji
   • Przy odwrotnym obciążeniu fiskus zwraca VAT na ogólnych zasadach
   • Problematyka zakupu i sprzedaży usług budowlanych po 1 stycznia 2017 r.
   • Przedmiot transakcji i kwestia sporna o podwykonawcę
   • Na pytania o PKWiU odpowiada GUS
   • Terminy rozliczenia podatku należnego i naliczonego
  • Samochód w firmie w 2017 r. - przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń
   • Kiedy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu podlega VAT
   • Jak ustalić marżę przy sprzedaży samochodu
   • Jak ustalić datę poniesienia pierwszego wydatku związanego z samochodem
   • Czy oklejenie samochodu logo firmy pozwala uznać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności
   • Czy można refakturować koszty ubezpieczenia samochodu
   • Czy sprzedając samochód będący środkiem trwałym, można zastosować procedurę marży
   • Czy brak badań z okręgowej stacji kontroli pojazdów pozbawia prawa do odliczenia 100% VAT
   • Jak rozliczać nieodpłatne korzystanie z samochodów przez pracowników
   • Czy można odliczyć VAT, gdy paliwo jest odsprzedawane przedstawicielom handlowym, którzy korzystają z kart paliwowych
   • Czy zmiana sposobu wykorzystania pojazdu powoduje obowiązek korekty VAT od rat leasingowych
   • Czy spółka może odliczyć pełny VAT od wydatków związanych z samochodem użytkowanym odpłatnie przez przedstawiciela handlowego
   • Kiedy można uznać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej
   • Od kiedy można dokonać odliczenia pełnego VAT, gdy w samochodzie dokonano zmian konstrukcyjnych
   • Czy przy sprzedaży samochodu należy złożyć aktualizację VAT-26
   • Czy można odliczyć 50% VAT z faktury VAT marża dokumentującej nabycie używanego samochodu osobowego
  • Ustalanie daty powstania obowiązku podatkowego - przegląd interpretacji i orzeczeń
  • Świadczenia na rzecz pracowników - skutki dla rozliczenia VAT
  • Akcje promocyjne w firmie - zasady rozliczania i dokumentowania
  • Rejestracja, deklaracje i ewidencje VAT - przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń
  • Nowe kary za przestępstwa i wykroczenia związane z rozliczaniem VAT.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Terenowego w Płocku w godzinach 9.00 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top