Wyszukiwarka

Różnice kursowe w ujęciu bilansowym i podatkowym – warsztaty praktyczne - Płock

 • Kategoria: Rachunkowość
 • Tryb: szkolenie
 • Termin rozpoczęcia: 08-05-2019
 • Koniec zapisów: 08-05-2019
 • Wykładowcy: Dębska Joanna

Program

Wykładowca: Joanna Dębska - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Podstawy prawne:
  • Ustawa o rachunkowości.
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Ustawa o podatku od towarów i usług.
 2. Umowy leasingu w świetle prawa bilansowego i ich ewidencja, w tym m.in.:
  • Klasyfikacja umów leasingu.
  • Różnice w ujęciu przedmiotu leasingu dla celów bilansowych i podatkowych.
  • Leasing operacyjny i leasing finansowy - zapisy w umowach, ewidencja, opłata wstępna, zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu, przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu, zawarcie kolejnej umowy leasingu, zmiana przedmiotu, warunków umowy leasingu.
  • Leasing w walucie obcej - wycena bieżąca i na dzień bilansowy.
  • Leasing zwrotny - istota, operacyjny leasing zwrotny, finansowy leasing zwrotny.
  • Zmiana klasyfikacji umowy leasingu.
  • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym umów leasingu.
 3. Umowy leasingu w podatku dochodowym i ich ujęcie w rachunku podatkowym, w tym m.in.:
  • Wartość początkowa przedmiotu leasingu.
  • Opłata wstępna i raty leasingowe.
  • Amortyzacja przedmiotu leasingu.
  • Wykup, utrata, zbycie przedmiotu leasingu.
  • Ubezpieczenie i inne koszty związane z leasingiem.
  • Leasing a koszty finansowania dłużnego.
  • Zmiany w podatku dochodowym w 2019 r. i ich wpływ na leasing (m.in.: nowe limity dla opłat leasingowych, odpisów amortyzacyjnych, wydatków eksploatacyjnych; podatek od źródła, podatek od nieruchomości komercyjnych).
 4. Umowy leasingu a rozliczenie podatku VAT, w tym m.in.:
  • Leasing jako świadczenie usług.
  • Leasing jako dostawa towarów.
  • Prawo do odliczenia podatku VAT (z rat leasingowych, od wykupu przedmiotu leasingu przy zmianie przeznaczenia samochodu osobowego).
  • Wycofanie z działalności gospodarczej przedmiotu leasingu.
  • Koszty usług dodatkowych w leasingu, cesja a podatek VAT.
  • Podatek VAT od leasingu w świetle wyroku TSUE.
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Płocku w godzinach 9.15 – 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top