Wyszukiwarka

Obowiązki pracodawcy w zakresie sporządzania dokumentacji kadrowej i płacowej na przełomie roku – omówienie bieżących i najbliższych zmian prawa pracy - Płock

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Jak przygotować się do obowiązków płatnika na przełomie roku?
  • Informacje zawarte w PIT-11 i terminy przekazania do urzędu skarbowego i do podatnika.
  • Sprawozdania wysyłane do GUS.
  • Rozliczenia z PFRON.
  • Dane do ZUS IWA.
  • Naliczanie wymiaru urlopów na nowy rok kalendarzowy.
  • Wypłata pensji równej wynagrodzeniu minimalnemu - czyli: Zamknięcie roku w praktyce - o czym nie możemy zapomnieć na listach płac sporządzanych w grudniu i za grudzień 2018 roku?
 2. Z jakimi dokumentami bywają problemy - czyli jak patrzeć na druki/formularze, by unikać dwuznaczności, pytań lub dodatkowej pracy?
  • Dokumentacja pracy w godzinach nadliczbowych przy zakończonym okresie rozliczeniowym.
  • Zgoda na dobrowolne potrącenia pracownicze – nie tylko z wynagrodzenia za pracę ale również z zasiłków.
  • Czy ZUS Z-15A i ZUS Z-15B musi być wypełniony do każdej sprawowanej opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny?
  • Jak wypełnić ZUS Z-3, by dokument był poprawny i czytelny?
  • Co zrobić z błędnie wystawionym zwolnieniem lekarskim w wersji e-ZLA?
  • Zmiana oświadczeń pracowniczych w trakcie miesiąca - od kiedy obowiązują nowe dane?
 3. Lista płac zbiorem różnych wyliczeń a obowiązki pracodawcy:
  • Jak zmienią się naliczenia na listach płac po wejściu w życie Pracowniczych Planów Kapitałowych?
  • Granice potrąceń i kwoty wolne przy kolejnych zajęciach komorniczych wynagrodzenia i zasiłków pracownika?
  • Jak dostosować listy płac do nowych obowiązków pracodawcy wobec ZUS?
  • Parametry naliczeń płacowych na przełomie roku 2018 i 2019.
 4. Różne tytuły do wypłaty wynagrodzeń a listy płac:
  • Minimalna stawka godzinowa a minimalne wynagrodzenie za pracę – obowiązki po stronie zakładu pracy.
  • Umowa o pracę a umowa zlecenia - jak poprawnie wyliczyć wynagrodzenie z umowy zlecenia osoby, która już jest pracownikiem, a pracę wykonywała przed zatrudnieniem jako student-zleceniobiorca?
  • Organy spółki: członek zarządu i członek rady nadzorczej na liście płac - czyli jakie są różnice w wyliczeniu wynagrodzenia za sprawowaną funkcję?
  • Umowa o dzieło a 50% KUP w świetle obowiązujących przepisów podatkowych.
  • Jak naliczać składki na ubezpieczenia społeczne w 2019 roku?
 5. Uwaga: błąd! - czyli jakie błędy popełniamy najczęściej i co zrobić by ich unikać?
  • Limity zwolnień składkowo-podatkowych - jak śledzić ich wykorzystanie, szczególnie na przełomie roku?
  • Podstawy składek - dlaczego nie możemy rozliczyć nowego pracownika bez kompletu oświadczeń? Dlaczego warto stosować "pakiet wprowadzający"?
  • Dokumentacja osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych a właściwe wyliczenia - czy mamy wszystkie dane, jak obliczyć podstawę wymiaru składek budżetowych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym?
  • Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy a data wypłaty listy płac - kiedy należy wypłacić ekwiwalent? Jaki zastosować współczynnik?
  • "Za późno dostarczone dokumenty rozliczymy w przyszłym miesiącu" - czy to będzie poprawne rozliczenie na przełomie grudzień/styczeń?
 6. Współpraca z urzędem skarbowym i ZUS w praktyce:
  • Termin wypłaty a okresy rozliczeniowe składek - czyli dlaczego nie lubimy wypłaty wynagrodzenia na 10-tego następnego miesiąca?
  • Jak należy unikać nadpłaty składek na FP i FGŚP?
  • Kiedy opodatkować zaliczkę na poczet wynagrodzenia?
  • Jak dokumentować postawienie do dyspozycji pracownika świadczeń z ZFŚS nie podlegających opodatkowaniu?
  • Jak rozliczać podatek ryczałtowy od umów cywilno-prawnych?
 7. Jakie zmiany przepisów wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r.?
 8. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Płocku w godzinach 9.00 – 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top