Wyszukiwarka

Zmiany w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz PCC na 2019 r. - Płock

Program

Wykładowca: Kacper Sołoniewicz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Nowe zasady opodatkowania samochodów osobowych w firmie - limitowanie kosztów
  • Amortyzacja.
  • Leasing.
  • Koszty ubezpieczenia.
  • Koszty eksploatacji.
 2. Stawka CIT 9%
  • Kto jest uprawniony do stosowania nowej stawki?
  • Podmioty które nie będą mogły skorzystać z preferencyjnej stawki.
 3. Hipotetyczne koszty pozyskania kapitału zewnętrznego
  • Możliwość rozpoznania kosztów podatkowych z tytułu dopłat wspólników lub. tzw. zysków zatrzymanych w spółce z o.o. i spółce akcyjnej.
 4. Konwersja długu na kapitał - koszty podatkowe
  • Możliwość rozpoznania kosztów podatkowych przy wniesieniu do spółki wkładu w postaci wierzytelności z tytułu pożyczki.
 5. Nowe zasady ustalania dochodu z tytułu zbycia nieruchomości
  • Nowe zasady obliczania 5-letniego terminu warunkującego opodatkowanie przychodu ze zbycia nieruchomości.
  • Nowe zasady rozliczenia kosztów podatkowych poniesionych przez spadkodawcę przy sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.
 6. Zwolnienie dochodu ze zbycia nieruchomości przeznaczonego na „własne cele mieszkaniowe”
  • Wydłużenie czasu na wydatkowanie środków otrzymanych ze zbycia nieruchomości.
  • Ograniczenie listy wydatków rozumianych jako „własne cele mieszkaniowe” - niekorzystne zmiany dla podatników!
 7. Ryczał od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych z najmu
  • Zniesienie obowiązku składania oświadczenia o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania.
  • Zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów, gdy nie wynikają one z treści umowy.
 8. Podatek u źródła - reklama na Facebookui Google
  • Nowe zasady posługiwania się certyfikatami rezydencji.
  • Kiedy kopia certyfikatu rezydencji jest wystarczająca do zastosowania zwolnienia?
 9. Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)
  • Obniżenie stawki PCC od umowy pożyczki.
  • Nowe zasady zwolnień w PCC od umowy pożyczki.
 10. Wybrane zagadnienia ze zmian wprowadzonych w podatku CIT i PIT od 2018 roku
  • Opodatkowanie dochodów „przedsiębiorstwa  w spadku” - ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
  • Amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie.
  • Podział na źródła przychodów w CIT.
  • Inne.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 - 16.00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top