Wyszukiwarka

Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w 2019 roku - Płock

Program

Wykładowca: Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac i kadr

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz okres jej przechowywania - porównanie nowych i „starych” zasad.
 2. Nowe obowiązki pracodawców związane z informowaniem pracowników o okresie przechowywania, terminie na odebranie dokumentacji i terminie na jej zniszczenie.
 3. Wypłata wynagrodzenia do rąk pracowników i na konto bankowe po nowelizacji przepisów prawa pracy.
 4. Przepisy wykonawcze do ustawy dotyczącej prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej:
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej po nowelizacji,
  • wymogi dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • części akt osobowych i ich zawartość,
  • dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i jej prowadzenie i przechowywanie – nowe wytyczne.
 5. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz wprowadzenie możliwości elektronicznego prowadzenia i przechowywania dokumentacji przez pracodawców a nowe obowiązki od 1 stycznia 2019 r.:
  • zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji w systemach teleinformatycznych,
  • zabezpieczenia dokumentacji pracowniczej w systemach teleinformatycznych,
  • przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi.
 6. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej i sposób odbioru tej dokumentacji.
 7. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej.
 8. Przepisy przejściowe - czyli okres dostosowania obecnych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej do nowych zasad.
 9. Nowe obowiązki wobec pracowników i innych osób fizycznych wykonujących pracę w związku z planowanymi przepisami o Pracowniczych Planach Kapitałowych.
 10. Planowane zmiany w Kodeksie pracy - najciekawsze projekty zmiany przepisów prawa pracy.
 11. Dyskusja i sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Płocku w godzinach 9.00 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top