Na podstawie decyzji Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 października 2012 roku Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej otrzymał akredytację na część prowadzonego w siedzibie placówki przy ul. Nowy Rynek 8 lok. 20. w Płocku kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:

1. Kurs podstaw rachunkowości
2. Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości
3. Kurs dla kandydatów na głównych księgowych
4. Kurs "Kadry i płace w praktyce"

ul. Nowy Rynek 8/20
09-402 Płock

tel. 24 262 67 62
kom. 781 241 784
kom. 781 241 482


PKO BP 14 1020 1042 0000 8402 0350 8819