fbpx
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: głównego księgowego (kod zawodu 121101), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
 
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają kilkuletnią praktykę zawodową w działach finansowo - księgowych oraz posiadają wiadomości z zakresu kursu dla samodzielnych księgowych (bilansistów).

Tematyka kursu obejmuje:
  • zaawansowaną rachunkowość finansową, 
  • rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • analizę sprawozdań finansowych,
  • wybrane zagadnienia podatkowe,
  • zarządzanie informacją IT.
 
Program kursu obejmuje 212 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pani Joanna Giszczak – wykładowca rachunkowości
  • Pani Grażyna Golat – wykładowca rachunkowości
  • Pan Sławomir Pawłowski – wykładowca z zakresu prawa podatkowego
  • Pani Izabela Śniecińska – wykładowca z zakresu prawa

 

  Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:


W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

 

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat głównego księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 4.000,00 zł od osoby w tym wpisowe 250,00 zł
(dla członków Stowarzyszenia 3.600,00 zł.,  dla osób kontynuujących naukę w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 3.800,00 zł.). 

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

KP banner 1

zamkniecieroku2019

of szkol 3

Back to top