fbpx
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
 
Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym, posiadające  wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Tematyka kursu obejmuje:
  • rachunkowość finansową, rachunek kosztów i wyników oraz sprawozdawczość finansową,
  • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego,
  • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy.

 

Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pani Irena Krupińska – wykładowca rachunkowości
  • Pani Grażyna Golat – wykładowca rachunkowości
  • Pani Celina Olszewska – wykładowca rachunkowości
  • Pan Sławomir Pawłowski – wykładowca z zakresu prawa podatkowego
  • Pani Izabela Śniecińska – wykładowca z zakresu prawa
  • Pani Alina Serwach - wykładowca z zakresu prawa

 

  Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości

 

 Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat specjalisty ds. rachunkowości z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 

Zainteresowani uczestnicy kursu będą mogli uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych z użytkowania programów finansowo-księgowych firmy Sage.

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3.400,00 zł. od osoby, w tym wpisowe 250,00 zł
(dla członków Stowarzyszenia 3.060,00 zł.,  dla osób kontynuujących naukę w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 3.230,00 zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

KP banner 1

zamkniecieroku2019

of szkol 3

Back to top