fbpx

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac.

Tematyka kursu obejmuje:

 • prawo pracy;
 • naliczanie wynagrodzeń;
 • płace;
 • ubezpieczenia społeczne;
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • międzynarodowe prawo podatkowe w zakresie dochodów osobistych;
 • program PŁATNIK.

Program kursu obejmuje 132 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Anna Pilichowska – wykładowca z zakresu płac i ubezpieczeń
 • Pani Hanna Wilgocka – wykładowca z zakresu ubezpieczeń
 • Pani Izabela Śniecińska – wykładowca z zakresu prawa
 • Pani Alina Serwach - wykładowca z zakresu prawa
 • Pan Tomasz Fuksiński – wykładowca z zakresu programu PŁATNIK

 

 Planowane najbliższe terminy rozpoczęcia kursu:

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych specjalisty ds. wynagrodzeń wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacje zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.300,00 zł od osoby w tym wpisowe 180,00 zł
(dla członków Stowarzyszenia 2.070,00 zł.,  dla osób kontynuujących naukę w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 2.185,00 zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w czterech ratach.

KP banner 1

zamkniecieroku2019

of szkol 3

Back to top