Miejsce:
Płock
ul. Nowy Rynek 8 lok.20
Kategoria
Kursy z zakresu kadr i płac
Typ:
Kurs
Tryb:
poniedziałki i środy w godzinach 16:30 - 19:45
Termin rozpoczęcia:
26.09.2022
Termin zakończenia:
22.02.2023
Koniec zapisów:
26.09.2022

Opłata:
3010,00 zł - promocyjna cena podstawowa wraz z wpisowym
2709,00 zł - promocyjna cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2859,50 zł - promocyjna cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
180,00 zł - wpisowe

Raty:
3 raty
RATA 1: 1010,00 zł
RATA 2: 1000,00 zł
RATA 3: 1000,00 zł
Zapisz się

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania zawodu: specjalisty ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • prawo pracy;
 • naliczanie wynagrodzeń;
 • płace;
 • ubezpieczenia społeczne;
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego;
 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • międzynarodowe prawo podatkowe w zakresie dochodów osobistych;
 • program PŁATNIK.

Program kursu obejmuje 132 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

 

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pan Tomasz Fuksiński – wykładowca z zakresu programu PŁATNIK,
 • Pani Agnieszka Mazurowska – wykładowca z zakresu prawa,
 • Pani Anna Pilichowska – wykładowca z zakresu płac i ubezpieczeń,
 • Pani Leszek Pyszyński – wykładowca z zakresu prawa.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) w roku szkolnym 2022/2023 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3.220,- zł, w tym wpisowe: 180,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 2.898,- zł , dla osób kontynuujących naukę – 3.059,- zł.).

Promocja wakacyjna

Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) przy zapisie do 31 sierpnia br. wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3.010,- zł, w tym wpisowe: 180,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 2.709,- zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.859,50 zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Nowy Rynek 8/20
09-402 Płock

tel. 24 262 67 62
kom. 781 241 784
kom. 781 241 482


PKO BP 14 1020 1042 0000 8402 0350 8819