fbpx

Wyszukiwarka

VAT 2020/2021 - rozliczanie transakcji krajowych - wybrane zagadnienia - Płock

Program

Wykładowca: Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zmiany zasad prowadzenia ewidencji VAT,  nowy JPK_V7M i JPK_V7K, likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K, wyjaśnienia MF dotyczące nowego JPK:
  • nowa struktura JPK - połączenie dotychczasowego JPK_VAT i deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K), likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT-7 i VAT-7K,
  • zmiany zasad prowadzenia ewidencji VAT - nowe wymogi,
  • „znaczniki” transakcji towarowych i usługowych, ich znaczenie i zasady stosowania, zasady postępowania w przypadku transakcji objętych kilkoma „znacznikami”,
  • „znaczniki” procedur, ich znaczenie i zasady stosowania, zasady postępowania w przypadku transakcji objętych kilkoma „znacznikami”,
  • sprzedaż paragonowa,
  • sprzedaż w mechanizmie VAT-marża,
  • błędy w ewidencji i zasady ich korygowania,
  • błędy w części deklaracyjnej i zasady ich korygowania,
  • zasady ujęcia w ewidencji faktur, faktur korygujących, faktur VAT-marża
  • sankcje za nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji.
 2. Nowa matryca stawek VAT:
  • nowe klasyfikacje statystyczne dla celów VAT (CN i PKWiU),
  • zmiany w zakresie stosowanych stawek VAT,
  • usługi konserwacji i usługi gastronomiczne, produkty rolne,
  • wiążąca Informacja Stawkowa – rozwiązanie służące minimalizacji ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników VAT,  zasady uzyskania WIS i jej rola, przepisy przejściowe.
 3. Planowane zmiany w VAT - pakiet „slim VAT”:
  • zmiany w zakresie zasad i warunków rozliczania faktur korygujących zmniejszających i zwiększających,
  • zmiana zasad stosowania kursów walut dla potrzeb VAT,
  • zmiana w zakresie prezentów o małej wartości,
  • zmiana w zakresie terminu odliczania VAT,
  • pozostałe zmiany - w zależności od stanu prac legislacyjnych.
 4. NIP na paragonie, faktura uproszczona a faktura „pełna”.
 5. Zmiany w zakresie kas fiskalnych on-line.
 6. Wykaz podatników VAT - „biała lista podatników” - bieżące zagadnienia.
 7. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności - bieżące zagadnienia. 
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Płocku w godzinach 9.15 – 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
340,00
(dla członków Stowarzyszenia – 323,00 zł).

KP banner 1

zamkniecieroku2019

of szkol 3

Back to top