fbpx

Wyszukiwarka

KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH" - Płock

 • Kategoria: KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC
 • Tryb: piątek / sobota piątek (16:30 - 19:45) sobota (9:00 - 16:00)
 • Termin rozpoczęcia: 27-11-2020
 • Termin zakończenia: 24-04-2021
 • Koniec zapisów: 27-11-2020
 • Wykładowcy: Pilichowska Anna

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne poszerzenie wiedzy z zakresu płac osób wykonujących zawody związane z zawodem: kierownik ds. kadr i płac (kod zawodu 121201), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.


Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych, posiadające wiedzę z zakresu kadr i płac, chcące poszerzyć oraz unowocześnić posiadaną wiedzę z tego zakresu.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
 • płace dla zaawansowanych, w tym umowa o pracę – zasady naliczania wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia przyznawane byłym pracownikom, współpracownikom, zleceniobiorcom, osobom trzecim, przychody zwolnione z opodatkowania i oskładkowania, oddelegowanie – aspekt składkowy i podatkowy, cudzoziemcy – aspekt składkowy i podatkowy, należności z tytułu podróży służbowej, obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika, fakultatywne składniki wynagrodzenia pracownika – premia i nagroda, premia i nagroda w podstawach poszczególnych składników wynagrodzenia, korekty listy płac,
 • świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
 • wykorzystanie programu Microsoft Excel w płacach,
 • PŁATNIK dla zaawansowanych.

Program kursu obejmuje 100 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pani Anna Pilichowska – wykładowca z zakresu płac i ubezpieczeń
 • Pani Hanna Wilgocka – wykładowca z zakresu ubezpieczeń
 • Pan Tomasz Fuksiński – wykładowca z zakresu programu PŁATNIK.

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.


Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie posiadania kwalifikacji zawodowych kierownika działu kadrowo – płacowego wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w czterech ratach.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
2100,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1900,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1995,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

4 raty

 • rata 1: 600,00 zł
 • rata 2: 500,00 zł
 • rata 3: 500,00 zł
 • rata 4: 500,00 zł

KP banner 1

zamkniecieroku2019

of szkol 3

Back to top