fbpx

Wyszukiwarka

Lista płac 2021 - najważniejsze zmiany - Płock

Program

Wykładowca: Monika Jędrzejkowska - specjalista ds. płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Zmiany przepisów i ich wpływ na technikę naliczania list płac.
 2. Wskaźniki i stawki płacowe obowiązujące w 2021 roku i wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na listę płac
  • dodatek za pracę w porze nocnej
  • roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  • koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek po zmianach
  • skala podatkowa po zmianach
  • współczynnik urlopowy
  • minimalna podstawa zasiłkowa
  • minimalna stawka godzinowa
  • kwoty wolne od potrąceń.
 3. Technika naliczania wynagrodzenia za pracę w praktyce w 2021 r. z uwzględnieniem:
  • zwolnienia „zerowy PIT dla młodych”
  • świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze
  • obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
  • zwolnień z opodatkowania i oskładkowania składników wynagrodzenia
  • potrąceń i dodatków
  • obciążeń pracodawcy
  • składek na Pracownicze Plany Kapitałowe i ich rozliczenia z ZUS
 4. Przełom roku a obowiązki pracodawcy
  • wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny w 2021 r. - współczynnik urlopowy i rozliczanie urlopów na przełomie roku,
  • wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy - rozliczanie absencji chorobowych,
  • okres zasiłkowy na przełomie roku,
  • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent pieniężny za urlop - zasady naliczeń i najważniejsze informacje dotyczące wypłat w 2021 r.
 5. Obowiązki pracodawcy - PIT-11 za 2020 rok
 6. Przykładowe wyliczenia wynagrodzeń z różnych tytułów
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Terenowego w Płocku w godzinach 9.15 – 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
340,00
(dla członków Stowarzyszenia – 323,00 zł).

KP banner 1

zamkniecieroku2019

of szkol 3

Back to top