fbpx

Wyszukiwarka

Kurs podstaw rachunkowości - Płock

 • Kategoria: KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH
 • Tryb: poniedziałki i środy w godzinach 16:30 - 19:45
 • Termin rozpoczęcia: 01-02-2021
 • Termin zakończenia: 28-04-2021
 • Koniec zapisów: 01-02-2021

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

 • podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej,
 • wybrane podstawowe zagadnienia publicznoprawne.

Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcą wiodącym w zależności od grupy jest:

 • Pani Anna Ciosek - wykładowca rachunkowości
 • Pani Joanna Giszczak - biegły rewident
 • Pani Irena Krupińska - wykładowca rachunkowości
 • Pani Justyna Lesiuk - wykładowca rachunkowości

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
1800,00
(dla członków Stowarzyszenia – 1620,00 zł, dla osób kontynuujących naukę – 1710,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach:

3 raty

 • rata 1: 600,00 zł
 • rata 2: 600,00 zł
 • rata 3: 600,00 zł

KP banner 1

zamkniecie 2020

of szkol 3

Back to top