fbpx

Wyszukiwarka

Prawo pracy dla zaawansowanych - Płock

Program

Wykładowcy: Elżbieta Młynarska - Wełpa - specjalista w zakresie płac i kadr

Termin kursu:
15 i 18 maja 2020 roku

Program kursu - 16 godzin wykładowych:
 1. Kodeks pracy po ostatnich nowelizacjach - podsumowanie i przypomnienie najważniejszych zmian.
 2. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej: skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz wprowadzenie możliwości elektronicznego prowadzenia i przechowywania dokumentacji przez pracodawców.
 3. Akta osobowe w praktyce a dokumentacja prowadzona oddzielnie dla każdego pracownika obok teczki osobowej.
 4. Regulamin Pracy jako źródło wiedzy i sposób pracodawcy na prowadzenie polityki „informacyjnej” wobec pracowników.
 5. Czas pracy – ciekawe przypadki, nietypowe sytuacje, czyli rozkłady czasu pracy w praktyce i ich rozliczanie:
  • przypomnienie najważniejszych pojęć dotyczących czasu pracy,
  • godziny nadliczbowe dobowe i „średniotygodniowe”,
  • ruchomy rozkład czasu pracy a doba pracownicza,
  • okres rozliczeniowy dla pracowników, z którymi umowa ulega rozwiązaniu w trakcie,
  • równoważny system czasu pracy a rozkład czasu pracy.
 6. Sporządzanie dokumentacji osobowej pracowników – omówienie najważniejszych informacji w kontekście najczęściej popełnianych w tym zakresie błędów dotyczących m.in.:
  • prowadzenia akt osobowych,
  • sporządzania umów o pracę,
  • „aneksowania” umów o pracę,
  • przygotowywania wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy,
  • naliczania urlopów wypoczynkowych i dodatkowych uprawień pracowniczych,
  • udzielania zwolnień od pracy z zachowaniem i bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
  • nakładania na pracowników kar porządkowych,
  • rozwiązywania umów o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • rozwiązywania umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  • realizowania obowiązków dotyczących badań lekarskich,
  • wystawiania świadectw pracy.
 7. Najciekawsze orzeczenia i stanowiska urzędowe w zakresie zatrudniania pracowników i rozwiązywania stosunków pracy.
 8. Dyskusja i sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.


Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Płocku w godzinach 9.00 – 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
620,00
(dla członków Stowarzyszenia – 589,00 zł).

KP banner 1

zamkniecieroku2019

of szkol 3

Back to top