Wyszukiwarka

WYNAGRODZENIA 2020 – najważniejsze zmiany - Płock

Program

Wykładowca: Monika Jędrzejkowska - specjalista ds. płac

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Minimalne wynagrodzenie i jego wpływ na wskaźniki i stawki stosowane w wyliczaniu wynagrodzeń w 2020
  • dodatek za pracę w porze nocnej
  • roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  • koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek po zmianach
  • skala podatkowa po zmianach
  • współczynnik urlopowy
  • minimalna podstawa zasiłkowa
  • minimalna stawka godzinowa
  • kwoty wolne od potrąceń.
 2. Naliczanie wynagrodzenia do wypłaty dla osób do 26 roku życia uwzględniając „PIT dla młodych” oraz zwolnienia składkowe w 2020 roku
 3. Technika naliczania wynagrodzenia za pracę od brutto do netto w praktyce w 2020 r. z uwzględnieniem:
  • świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze,
  • obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
  • zwolnień z opodatkowania i oskładkowania składników wynagrodzenia,
  • potrąceń i dodatków,
  • obciążeń pracodawcy.
 4. Zasady podlegania z tytułu umowy o pracę ubezpieczeniom:
  • społecznym,
  • zdrowotnemu,
  • FP, FGŚP i FEP.
 5. Zaliczka na podatek dochodowy od umowy o pracę po zmianach
  • kwota wolna od podatku po zmianach
  • koszty uzyskania przychodu po zmianach
  • ryczałtowe koszty uzyskania przychodów
  • 50% koszty uzyskania przychodów
 6. Umowy cywilnoprawne
  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • podatek zryczałtowany z umów zlecenia
  • „PIT dla młodych” – zwolnienie podatkowe
  • 50% KUP
  • wynagrodzenie członka zarządu, członka rady nadzorczej i menedżera na kontrakcie menedżerskim
 7. Przełom roku a obowiązki pracodawcy
  • wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy – rozliczanie absencji chorobowych,,
  • okres zasiłkowy na przełomie roku,
  • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent pieniężny za urlop – zasady naliczeń i najważniejsze informacje dotyczące wypłat w 2020 r.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Płocku w godzinach 9.00 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
320,00
(dla członków Stowarzyszenia – 304,00 zł).

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top