fbpx

Wyszukiwarka

Płace w skrócie - Płock

Program

Wykładowca: Monika Jędrzejkowska- specjalista ds. płac

Program szkolenia (8 godzin wykładowych):
 1. Przychody ze stosunku pracy - podstawy prawne
  • definicja wynagrodzenia
  • rodzaje wynagrodzeń
  • składniki wynagrodzenia
  • świadczenia nie będące wynagrodzeniem
 2. Minimalne wynagrodzenie i związane z nim obowiązki pracodawcy
  • wynagrodzenie zaliczane do minimalnego wynagrodzenia
  • minimalna stawka w przypadku umów cywilnoprawnych
  • umowy zlecenia wyłączone z minimalnego wynagrodzenia
 3. Metodologia wyliczania wynagrodzenia pracownika z umowy o pracę
  • przychód pracowniczy i jego wpływ na ubezpieczenia i podatek
  • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - wyliczenie podstawy ubezpieczeń i zasady obliczania składek
  • podatek - podstawa opodatkowania, skala podatkowa, koszty uzyskania przychodów (ryczałtowe, 50%), ulga podatkowa, zaliczka na podatek
  • zwolnienie „zerowy PIT dla młodych”
  • zasady naliczania podatku w trakcie roku (przekroczenie progu podatkowego)
  • zasady naliczania składek ZUS w trakcie roku (przekroczenie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia)
  • wpływ PPK na naliczanie wynagrodzenia i na przepisy związane z wynagrodzeniami
  • wyliczenie wynagrodzenia netto
  • koszty pracodawcy
 4. Zasady i sposoby obliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pracy
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
  • wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
  • wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego
  • wynagrodzenie za pracę pomniejszane za czas nieobecności

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 - 16.00

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
340,00
(dla członków Stowarzyszenia – 323,00 zł).

KP banner 1

zamkniecieroku2019

of szkol 3

Back to top