fbpx
Kursy prowadzone są przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego
"Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej".

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej
przez gmine Płock pod numerem 188 (pobierz).
9001 logo 9001

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

ZAPISY NA KURSY

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą na adres Biura Oddziału (09 – 402 Płock, ul. Nowy Rynek 8 lok. 20),
faxem (24 262 67 62) lub e–mailem ( biuro.plock@skp-ow.com.pl ).

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów kursów.

Przedpłaty na kurs należy wpłacać na konto:

PKO BP Nr 14 1020 1042 0000 8402 0350 8819

lub w kasie Oddziału Terenowego w Płocku Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
ul.NowyRynek 8 lok. 20 w godzinach: 9.00-14.00

 

O pierwszeństwie uczestnictwa w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.


Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia (osoby fizyczne) oraz wspierające (firmy), którzy co najmniej jeden rok należą do organizacji i mają na bieżąco opłacone składki członkowskie oraz firmy zgłaszające więcej niż 5 osób korzystają ze zniżki przy odpłatności za kurs.

 

Działalność Placówki reguluje Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego (pobierz)

wraz z załącznikami (numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5 - ogólne warunki świadczenie usług szkoleniowych).

 

 RODO i Polityka Prywatności

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej jako zarejestrowana w gminie Płock niepubliczna placówka oświatowa (nr 188K) ma prawo do wydawania zaświadczeń ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 622).

Zajęcia prowadzone są w Płocku w salach wykładowych Oddziału Terenowego w Płocku przy ul. Nowy Rynek 8 lok. 20. Wszystkie sale wyposażone są w klimatyzację oraz niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt dydaktyczny.

Newsletter


Bądź na CZASIE. Zapisz się, aby otrzymywać informacje o naszych szkoleniach i kursach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie: www.skp-ow.com.pl/klazula-informacyjna-marketing

KP banner 1

zamkniecie 2020

of szkol 3

Back to top