Miejsce:
Płock
Typ:
Kurs
Tryb:
‧ piątki i soboty - piątek (16:30 - 19:45), sobota (9:00 - 16:00)
‧ poniedziałki i środy w godzinach 16:30 - 19:45
Terminy

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.
Uczestnikami kursu powinny być osoby zamierzające zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości, które są absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym, posiadające  wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:
  • rachunkowość finansową, rachunek kosztów i wyników oraz sprawozdawczość finansową,
  • wybrane zagadnienia z prawa podatkowego,
  • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy.
Program kursu obejmuje 200 godzin dydaktycznych w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

  • Pani Irena Krupińska – wykładowca rachunkowości
  • Pani Grażyna Golat – wykładowca rachunkowości
  • Pani Celina Olszewska – wykładowca rachunkowości
  • Pan Sławomir Pawłowski – wykładowca z zakresu prawa podatkowego
  • Pani Izabela Śniecińska – wykładowca z zakresu prawa
  • Pani Alina Serwach – wykładowca z zakresu prawa

Dodatkowe informacje

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3.400,00 zł. od osoby, w tym wpisowe 250,00 zł
(dla członków Stowarzyszenia 3.060,00 zł.,  dla osób kontynuujących naukę w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce 3.230,00 zł.).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

ul. Nowy Rynek 8/20
09-402 Płock

tel. 24 262 67 62
kom. 781 241 784
kom. 781 241 482


PKO BP 14 1020 1042 0000 8402 0350 8819