Kursy prowadzone są przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego
"Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej".

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej
przez gminę Płock pod numerem 188 (pobierz).

 

Ofertę naszą adresujemy szczególnie do osób, które chcą:

  • zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w obrębie zawodów: asystent ds. rachunkowości, księgowy (samodzielny), specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds. wynagrodzeń , specjalista ds. rachunkowości podatkowej
  • zaktualizować posiadaną wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, płac, prawa podatkowego, prawa pracy i prawa gospodarczego,
  • uzyskać tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego
  • przygotować się do egzaminów państwowych na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, na doradcę podatkowego oraz na biegłego rewidenta

 

CENY PROMOCYJNE
PRZY ZGŁOSZENIU DO 31 GRUDNIA 2019 R.
szczegóły w opisach poszczególnych kursów.


I. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH

(CERTYFIKACJA ZAWODU)

1. KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI (STOPIEŃ I)

2. KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH (BILANSISTÓW) – SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI (STOPIEŃ II)

3. KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH (STOPIEŃ III)


III. KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC

5. KURS "KADRY I PŁACE W PRAKTYCE"

6. KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

7. KURS "SPECJALISTA DS. KADR - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH"

 

Działalność Placówki reguluje Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego (pobierz)

wraz z załącznikami (numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5 - ogólne warunki świadczenie usług szkoleniowych).

 

 KOMISJA EGZAMINACYJNA ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

 

 RODO i Polityka Prywatności

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej jako zarejestrowana w gminie Płock niepubliczna placówka oświatowa (nr 188K) ma prawo do wydawania zaświadczeń ukończenia kursu zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 622).

Zajęcia prowadzone są w Płocku w salach wykładowych Oddziału Terenowego w Płocku przy ul. Nowy Rynek 8 lok. 20. Wszystkie sale wyposażone są w klimatyzację oraz niezbędny do prowadzenia zajęć sprzęt dydaktyczny.

 

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą na adres Biura Oddziału ( 09 – 402 Płock, ul. Nowy Rynek 8 lok. 20 ),
faxem ( 024 262 67 62 ) lub e–mailem ( biuro.plock@skp-ow.com.pl ).

Opłaty za poszczególne kursy należy wpłacać na nasze konto:

PKO BP Nr 14 1020 1042 0000 8402 0350 8819

 

O pierwszeństwie uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy wpłatach indywidualnych istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia (osoby fizyczne), którzy co najmniej jeden rok należą do organizacji i mają na bieżąco opłacone składki, osoby kontynuujące naukę na kursach wyższych organizowanych przez nasz Oddział oraz firmy zgłaszające więcej niż 3 osoby  korzystają ze zniżki przy odpłatności za kursy.

Kurs podstaw rachunkowości - Płock

poniedziałki i środy
w godzinach 16:30 - 19:45

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODÓW KSIĘGOWYCH 14-01-2020

KURS "SPECJALISTA DS. PŁAC - KURS DLA ZAAWANSOWANYCH" - Płock

piątek / sobota
piątek (16:30 - 19:45) sobota (9:00 - 16:00)

KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC 17-01-2020

Kurs "Kadry i płace w praktyce" - Płock

poniedziałki i środy
w godzinach 16:30 - 19:45

KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC 03-02-2020

Kurs "Kadry i płace w praktyce" - Płock

piątek / sobota
piątek (16:30 - 19:45) sobota (9:00 - 16:00)

KURSY Z ZAKRESU KADR I PŁAC 06-03-2020

Newsletter


Bądź na CZASIE. Zapisz się, aby otrzymywać informacje o naszych szkoleniach i kursach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie: www.skp-ow.com.pl/klazula-informacyjna-marketing

KP banner 1

rip 2

of szkol 3

Back to top